จันดารา (2013) ปัจฉิมบท

จันดารา ปัจฉิมบท ภาพยนตร์อีโรติคไทย โดยหม่อมน้อย พันธุ์เทวนพ เทวกุล เรื่องราวบทสรุปแห่งการล้างแค้นอันสืบเนื่องมาจากอดีตอันแสนรันทดของจัน ดาราผู้ถูกคุณหลวงวิสนันท์เดชาผู้ที่เขาคิดว่าเป็นบิดาบังเกิดเกล้าทารุณกรรมมานานนับ 17 ปี ส่งผลให้เกิดการชิงอำนาจใน “บ้านพิจิตรวานิช” กลับคืนมาครอบครอง โดยใช้ตัณหาราคะและโทสะจริตเป็นอาวุธในการก่อกรรมทำเข็ญโดยปราศจากศีลธรรมจรรยาอันเป็นต้นเหตุโศกนาฏกรรมแก่ทุกชีวิตในครอบครัวอันมั่งคั่งแห่งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจัน ดาราต้องมีชีวิตอยู่เพื่อเผชิญชะตากรรมอย่างโดดเดี่ยวไร้ผู้คนรอบข้างจนวาระสุดท้ายของชีวิต

ภาพเพิ่มเติมใน จันดารา (2013) ปัจฉิมบท

A072C002